ENG
İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş

İÇDAŞ 2005 yılında kendi tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla 135 MW gücündeki ilk santralını işletmeye alarak enerji sektörüne ilk adımını atmıştır. Türkiyenin elektrik enerjisi üretimi konusundaki arz açığını gören İÇDAŞ ilerleyen dönemlerde 135 MW gücünde 2 yeni santral daha kurarak toplam 405 MW kurulu güç ile enerji sektöründeki yerini sağlamlaştırmıştır.
 

İÇDAŞ ENERJİ ÜRETİM TESİSİ
Enerji üretim tesisimizde temiz kömür yakma teknolojilerinden, akışkan yataklı yakma teknolojisi kullanılmaktadır. Tesisimizde ana yakıt olarak kömür, yardımcı yakıt olarak doğal gaz kullanılmaktadır. Kömür, stok sahasından kapalı bantlı taşıma sistemi ile kazana iletilmektedir. Kömür, akışkan yataklı kazan içerisinde kireçtaşı ilavesi ile yakılmaktadır. Kazan içerisinde yanma sonucu açığa çıkan gazlar elektrostatik toz tutucu filtrelerden geçirilerek tozdan arıtılmış olarak bacaya yönlendirilmektedir. Akışkan yataklı yakma teknolojisi ile kömürün daha iyi yakılmasının yanı sıra yanma sırasında ilave edilen kireçtaşı nedeniyle SO2 emisyonu, düşük yanma sıcaklığı sayesinde ise NOx emisyonu çevre yönünden istenilen limitlerin altında kalmaktadır.
 
 
 İÇDAŞ , enerji santrallarının dahili tüketimlerini karşılamak mamcıyla her bir enerji santrallının soğutma suyu geri dönüş hattı üzerine kurduğu HES ler ile Türkiye'de bir ilke imza atmış ve hayat geçirdiği bu verimlilik projesiyle üretim kapasitesini 3,6 MW artırmıştır.
 

 


İçdaş Biga Rüzgar Enerjisi Santrali, Çanakkale'nin  Biga ilçesi civarında Keçibayırı Tepe - Muhittin Tepe - Zeytin Tepe - Boz Tepe - Hacıdede Tepe - Güllüdere Tepe -Küçükalan Tepe - Üçyollar mevkiinde kurulması planlanmaktadır.
İçdaş Biga Rüzgar Enerjisi Santrali henüz proje aşamasında olup, Lisans Kurulu Gücü 60 MW ve lisansta öngörülen yıllık üretim miktarı 210.240.000 kWh/yıl'dır.
Projenin Gold Standart Sertifikası alarak Gönüllü Karbon Piyasası'nda yer alması için çalışmalar başlatılmıştır. Projenin  yaklaşık 113.530 Ton Karbon Emisyon Azaltımı sağlaması beklenmektedir.
 
ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ KAPASİTE BİLGİLERİ
TESİSLER FAALİYET KAPASİTE YILLIK ÜRETİM  
İÇDAŞ ÇELİK Akışkan Yatakli Enerji Santralleri

2005

3X135 MW 3.547.800.000 

kWh

İÇDAŞ Değirmencik HES

2012

3,656 MW 31.587.840

kWh

İÇDAŞ Biga Rüzgar Santralleri

2014

30X2 MW

210.240.000

kWh

TOPLAM:     3.789.627.840 kWh