ENG
SSS

Serbest Tüketici, tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişidir.

Serbest Tüketici olmak için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanan “Serbest Tüketici Limiti”nden daha fazla elektrik enerjisi tüketiminde bulunmak veya iletim sistemine doğrudan bağlı olmak gerekmektedir. Yıllık toplam tüketimleri bu limiti geçen veya bu limitin üstünde elektrik tüketimi yapacağını taahhüt eden tüm gerçek ve tüzel kişiler serbest tüketici olma hakkına sahiptir.

Serbest Tüketici olmak için, her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen minimum yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarıdır.

2019 yılı itibari ile EPDK tarafından belirlenmiş olan Serbest Tüketici Limiti 2.000 kWh tir. Aylık fatura tutarı, KDV dahil ortalama 80,00 TL olan tüketiciler bu limiti geçmektedirler.

Serbest Tüketiciler, bağlı oldukları elektrik dağıtım şirketinden bağımsız olarak tedarikçisini seçebilir ve  yapacakları sözleşmeler ile daha uygun fiyata elektrik enerjisini kullanabilirler.

Elektrik ihtiyacını özel bir tedarikçiden sağlayan tüketicilerin eletrik tesisatlarında hiçbir değişiklik yapmalarına gerek yoktur, mevcut elektrik tesisatı üzerinden elektrik tedariğine kesintisiz olarak devam edilmektedir.

Elektrik doğası gereği depolanamayan bir enerji kaynağıdır; Elektrik piyasasındaki tüm üreticiler üretmiş olduğu enerjiyi ulusal şebekeye vermektedir. Elektrik, Ulusal şebekeden devlete ait enerji nakil hatları vasıtasıyla Türkiye’nin her bir noktasına kadar ulaştırılmaktadır.  

Mevcut elektrik sisteminizde herhangi bir değişiklik olmayacağı için herhangi bir değişim söz konusu olmayacaktır.

 

Elektrik hatları ile ilgili tüm arıza, kesinti, bakım ve  sayaç okuma konularında mevzuat gereği tek yetkili kurum, bağlı olunan elektrik dağıtım şirketidir. Mevcut bağlantı şeklinde bir değişiklik olmayacağı için ilgili dağıtım şirketi ile çalışmaya devam edilecektir. 

Tedarikçi değişimi sağlandığı tarih itibari ile dağıtım şirketinden ilgili döneme ait bir faturalandırma sağlanmamaktadır.

Serbest tüketicilerin elektrik tesisatlarında oluşan arızaların giderilmesi ve bakımlarının yapılması, tüketicinin bulunduğu bölgedeki elektrik dağıtım şirketinin yetki ve sorumluğundadır.

Elektrik sayaçlarının okunması, mevzuat gereği dağıtım şirketlerinin yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır.


Serbest Tüketicilerin sayaçları da bu kapsamda bağlı bulundukları elektrik dağıtım şirketi tarafından okunmakta ve endeks bilgileri “Sayaç Okuma Tutanağı” ile birlikte serbest tüketiciye bırakılmaktadır. Bu tutanaklar ikili anlaşma ile elektrik tedarikini sağlayan firmaya iletilir. Ayrıca ilgili dağıtım şirketi tarafından belirlenen bu tüketimler PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) aracılığı ile ilgili tedarikçisine bildirilmektedir. 

Elektrik tarifeleri, üçer aylık dönemlerde EPDK tarafından onaylanmakta ve yayınlanmaktadır. İkili anlaşmalar kapsamında elektrik tedariğini gerçekleştiren tüketicilerin elektrik fiyatları, imzalanan sözleşme koşulları dahilinde belirlenen hesap yöntemi ile hesaplamakta ve müşterinin faturasına yansıtılmaktadır. 

İndirimli elektrik enerjisi temini için Elektrik Enerjisi Satış sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. Sözleşme ile birlikte IA02 Enerji Alım Satım Bildirim Formu, İmza Sirküleri, Teminat Mektubu veya DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) anlaşması, Vergi Levhası fotokopisi, Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi (sanayi abonelikleri için) anlaşma yapılan firmaya teslim edilmelidir. Bu belgelerin teslimi akabinde PMUM’ a kaydınız yapılacaktır.

PMUM onayı akabinde ilk geçiş döneminde elektrik enerjisi tedariği başlamaktadır.

İÇDAŞ Enerjinin DBS için anlaşmalı oluğu bankalar; Yapı Kredi Bankası, Denizbank ve İş Bankasıdır.

Elektrik kullanımının başladığı ayın sonunda (takip eden ayın ilk günlerinde) ilgili dağıtım şirketi yetkilileri sayaç okuma işlemlerini tamamlayarak, tüketimleri PMUM a bildirmektedirler. Tüketimlerin PMUM sistemine işlenmesi akabinde fatura kesilerek ilgili aboneye ulaştırılmaktadır.

Tedarikçisini değiştirmek isteyen bir serbest tüketici ikili anlaşma yapmadan önce ,bir önceki tedarikçisine olan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.(Kaynak: Serbest Tüketici Yönetmeliği Md.7 5 nci şık)

Serbest tüketici kapsamında yer alan tüketicilerin tedarikçisini seçme hakkını kullanmaları halinde; ortak veya birden fazla tüketim noktasındaki tüketici sayaçlarının, Kurum tarafından yayımlanan tebliğe uygun çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaçlar olması zorunludur.(Kaynak: Serbest Tüketici Yönetmeliği Md.5 4 nci şık)

Detaylı bilgi için satış ekibimiz hizmetinizdedir.

İletişim  : enerji@icdas.com.tr

Tel : 0 212 604 04 04

 

M.Serhat CEHİZ ………………. Enerji Pazarlama Md.

Volkan POYRAZ ………………. Enerji Pazarlama Md. Yrd.

Elif ÇETİN ……………….…….. Enerji Pazarlama Uzmanı

İrem İŞCAN…………………….. Enerji Pazarlama Uzmanı

İlker SİVRİ …………………….. Enerji Pazarlama Uzmanı

Hasan Şahin YILMAZ ………… Enerji Pazarlama Uzmanı

Dursun ALTINDAL …………… Enerji Pazarlama Uzmanı